โครงการค่ายฤดูร้อน

สามหน่วยการเรียนรู้ที่ทำให้เสนอภูมิใจ ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาชั้นประถมศึกษา 6 การเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ (PhBL) โปรแกรมที่มีธีม

3-14 มิถุนายน

หัวข้อ: ยังไม่ได้กำหนด
17-28 มิถุนายน
 
หัวข้อ: ยังไม่ได้กำหนด
8-24 กรกฎาคม
 
หัวข้อ: ยังไม่ได้กำหนด

More Information

แผนค่ายฤดูร้อนปี 2024 กำลังถูกออกแบบโดยทีมงานค่ายฤดูร้อนของเรา ขอบคุณที่อดทนรอให้เราคิดค้นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าตอบแทนที่สุดสำหรับเยาวชนที่มาเข้าค่ายของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา:

โทร.: 063-838-9900

ไลน์: @tisschool

@tisschool

Still Have Questions?