โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นเเนลสกูล
สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการของโรงเรียน

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อม
ที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากร
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งในร่มและกลางแจ้ง
โดยมีการใช้งานพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย
สิ่งอำนวยความสะดวกของเราได้ถูกจัดเตรียมไว้ท่ามกลางธรรมชาติ
แหล่งน้ำที่มีสัตว์นานาชนิด พร้อมด้วยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และการรักษาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน

ภาพรวมสิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่กลางแจ้ง

พื้นที่ในร่ม

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขของนักเรียน

ห้องพยาบาลของโรงเรียนได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ มีสถานที่ทำแผลแบบปลอดเชื้อ มี 3 เตียงนอนสำหรับพักผ่อน และอื่นๆ อีกมากมาย พยาบาลวิชาชีพของเรามีการเตรียมตัวเพื่อช่วยเหลือในกาปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือปัญหาสุขภาพทั่วไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล (TIS) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีการออกแบบโดยแบ่งพื้นที่เป็นหมู่อาคารที่มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ ซี่งมีความพิเศษที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติมากที่สุด ความโปร่งของอาคารทำให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์หมุนเวียนตลอดเวลา และสามารถใช้ประโยชน์ของอาคารเรียนได้สูงสุด

สัตว์นานาชนิด

โรงเรียนของเราได้มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดและมีความเคารพธรรมชาติ และสัตว์ต่างๆ นี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนที่มีจิตใจดี มีความรับผิดชอบ และเติบโตเป็นสมาชิกที่ช่วยเหลือสังคม

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา

ว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำในระบบน้ำเกลือ
ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

บาสเกตบอลและเทนนิส

2 สนามเทนนิสระดับมืออาชีพ
และ 1 สนามบาสเกตบอล
ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน

สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอลระดับมืออาชีพ
ที่ออกแบบโดยใช้ลู่วิ่งพื้นยาง

สุขอนามัย

ห้องน้ำและอ่างล้างมือ

ห้องน้ำของโรงเรียนมีบริการให้ทุกคนเข้าถึงอย่างสะดวกสบาย โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน

มาตรการตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคารเรียน

  1. นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียน
  2. คุณครูต้อนรับนักเรียนและพาไปยังจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
  3. เมื่อวัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อย นักเรียนเดินไปยังประตูทางเข้าอาคารเรียน
  4. นักเรียนแต่ละคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
  5. นักเรียนสแกนบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อเข้าอาคารเรียน
  6. นักเรียนมารวมตัวกับเพื่อนและครูประจำชั้นเพื่อทำกิจกรรมเคารพธงชาติในตอนเช้า

เทคโนโลยีในการเรียนรู้

การเขียนโปรแกรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์

เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยนักเรียนเริ่มพัฒนา ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ UX/UI และการออกแบบหุ่นยนต์ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการพิมพ์ และสร้างสรรค์วิดีโอภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้เพื่อเล่าเรื่องราวของผลงานที่ตนเองสร้างขึ้น

Apple Campus และ นโยบายการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

ทุกห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์จะมีการติดตั้ง สมาร์ทบอร์ดเพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ใช้เพื่อสื่อสารโต้ตอบซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ iPad ของตนเองในชั้นเรียนที่โรงเรียน และใช้ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้านให้เสร็จสมบูรณ์