สนุกสนาน ลองทำสิ่งใหม่ เรียนรู้ทักษะใหม่

โปรแกรมหลักสูตรร่วม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา สถาบัน TIS ได้จัดโครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียนโดยเน้นให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความสนใจแต่ละคนและพัฒนาทักษะในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงศิลปะ ทักษะในชีวิต กีฬา และวิทยาศาสตร์

จินตนาการของคุณไร้ขีดจำกัด

กิจกรรมหลังเลิกเรียน

จัดกลุ่มตามช่วงอายุของเด็ก

N-K2

2 ช่วงเวลาต่อวัน
45 นาที / ช่วงเวลา
14.45 – 15.30
15.45 – 16.30

K3-G6

1 ช่วงเวลาต่อวัน
45 นาที / ช่วงเวลา
15.45 – 16:30

เข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียนกับเรา

เข้าร่วมทุกคลาสหรือเลือกตามความสนใจ