การศึกษาชั้นนำสำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 6

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลมุ่งพัฒนานักเรียน
ให้เป็นพลโลกที่ดี ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจ 
และสามารถพัฒนาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกได้

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล

สถานศึกษาคุณภาพที่ได้การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 6

ยินดีต้อนรับทุกครอบครัวในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย และบริเวณใกล้เคียง

กำหนดการเยี่ยมชม

ทุกวันคือ Open Day!

หลักสูตร

ทำความรู้จักกับหลักสูตรอเมริกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกระดับชั้น

การรับสมัครเรียน

สมัครเข้าเรียนและเรียนรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษา

แคมปัส & สิ่งอำนวยความสะดวก

สำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่กว้างขวางและทันสมัย และล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติเขตร้อน

หลักสูตรร่วม

จองที่ของคุณในโปรแกรมกิจกรรมหลังเลิกเรียนของเรา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

เรียนรู้วิธีการสร้างให้นักเรียนเป็นพลโลกที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

โปรแกรมพิเศษ

ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ธุรกิจศึกษา หลักสูตรทักษะการอ่าน Reading Mastery และอื่นๆ อีกมากมาย

Mr. Gerald E. Schoen

ครูใหญ่
Principal

นายชยพล หลีระพันธ์

ผู้อำนวยการ
Director

ผู้นำมากความสามารถ

ใบหน้าของเบื้อง หลังความสำเร็จ