ระดับชั้น เกรด 1-5

เรียนรู้และสนุกไปกับเรา

ระดับชั้น
เกรด 1-6

เกรด 1-6
6-12 ปี

หลักสูตรประถมปีที่ 1-6 เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และการคิดคำนวณ การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน และคิดคำนวณในช่วงวัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้วิชาการอื่นๆ ทั้งหมด

ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

การร่วมมือคือสิ่งสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมปีที่ 1-6 เป็นการจัดต่อเนื่องจากชั้นอนุบาล การเรียนการสอนเป็นการบูรณาการเนื้อหาและทักษะ นักเรียนเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเอง และพัฒนาทักษะสังคม การจัดกิจกรรมทั้งเดียวและกลุ่ม ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง

อาคารเรียนของเราออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวที่สง่างามของนักเรียน บริเวณที่โล่งแจ้งจัดไว้เพื่อให้นักเรียนได้ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน

สภาพแวดล้อมที่ดีเลิศสำหรับเด็ก